Reservation
София, Ломско шосе 73 088 830 6443 Фитнес Релакс

TableBooking
    Детскиклуб Релакс

    Детскиклуб Релакс

    Правилник за достъп в Детски клуб Релакс
    За безопасността и сигурността на вашите деца, трябва да се спазват правилата на клуба
    • Деца под 3 годишна възраст трябва да бъдат в залата за игра с придружител.
    • Децата играят без обувки, с пантофи, обувки удобни за игра или по чорапи (не чехли или джапанки).
    • Не се допуска внасянето на остри и опасни предмети и играчки, с които децата могат да  наранят себе си или околните.
    • Децата консумират храни и напитки извън съоръженията за игра.
    • В клубът не се допускат деца при проява на някой от следните симптоми: кашлица, хрема, обрив, болно гърло, оплакване за болки в корема, висока температура, зачервени очи, незарастнала рана, която може да се отвори при игра и др.
    • Служителите са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на други деца.
    • При резервиране на детско парти, детския клуб е затворен за външни посещения.

    Всяко дете, преди влизането си в центъра се регистрира, като за целта родител/придружител попълва специална регистрационна карта, върху която са посочени част от условията и правилата за престоя в центъра.

    ПОЧАСОВА  ИГРА В ДЕТСКИ КЪТ
    30 мин. – 3 лв.
    60 мин. – 5 лв.
    2 деца от едно семейство / 60 мин. – 8 лв.

    По време на заниманията и игрите на децата постоянно присъства и се грижи за тях нашия обучен персонал.
    !!! Деца напускат  клуба само с придружител и платена сметка на касата !!!
    • При нанасяне на щети на имуществото в детския клуб, родителите заплащат двойно стойността на щетата.
    • Забранено е внасянето на каквито и да било консумативи, играчки и други от подобен характер, които не са част от имуществото и инвентара на детския клуб.
    • Не се допускат деца под 3 години без придружител.
    • Забранява се влизането с външни обувки.
    • За влизане в клуба  е задължително да се носят пантофки или обувки удобни за игра /не чехли или джапанки/.
    • Не е  резрешена консумацията на храни и напитки в съоръженията за игра.
    • Не се допускат деца при проява на някой от следните симптоми:
    • кашлица, хрема, обрив, болно гърло, оплакване за болки в корема, висока температура, зачервени очи, незарастнала рана, която може да се отвори при игра и др.
    • Служителите са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на други деца.